Rom byggdes inte på en dag och det gör knappast en högpresterande säljorganisation heller. Fast det är inte riktigt så komplicerat som det låter. För i grund och botten kan vägen liknas vid fem trappsteg. Häng med och se var ditt företag hamnar!

Steg 1: Genomtänkt säljprocess hos varje säljare

Det allra första steget mot en grym säljorganisation är givetvis att hitta en effektiv och genomtänkt säljprocess. Både företag med en enda säljare och bolag med en säljavdelning på 26 personer behöver en struktur – annars kommer säljpipen sina och affärerna gå förlorade. I detta steg handlar det om att sätta tydliga mål och att organisera säljinsatserna för att dessa ska nås. När säljavdelningen gjort det kommer den sannolikt upptäcka vissa flaskhalsar – vilket för oss till nästa steg.

Steg 2: Ta fram bra verktyg och stöd

Med en genomtänkt säljprocess på plats kommer dina säljare upptäcka vad som funkar och var det finns grus i maskineriet. Nästa steg blir därför att olja upp de delar av maskineriet som knastrar. Kanske ger kallringningen inte det resultat som önskas? Då kan säljarna behöva stöd i form av ringträd eller ändra sina rutiner. Eller är det så att själva letandet av kontaktinformation äter upp massa tid? I så fall kan ett säljverktyg med företagsregister vara lösningen.

Steg 3: Sätt ihop ett säljteam där personer kompletterar varandra

När struktur, stöd och verktyg finns tillgängligt för varje säljare börjar affärerna rulla på ordentligt. Vilket i sin tur leder till att ditt företag växer och sannolikt behöver anställa fler säljare. Det tredje steget mot en högpresterande säljorganisation är därför att sätta ihop ett grymt team. Och här är det viktigt att hitta personer som kompletterar varandra, t.ex. genom att anställa både “hunters” (de som i första hand jagar upp kunder) och “farmers” (de som helst tar hand om kunderna). På det sättet säkerställer ditt företag att alla aspekter av försäljningen sker på bästa möjliga sätt.

Steg 4: Uppdelning baserat på geografi, produkter eller kunder

Med en växande säljavdelning är det lätt att det blir dubbelarbete om det saknas tydliga roller. För att undvika det och återigen skapa effektivitet behövs en tydlig uppdelning av säljarna. Ditt företag kan t.ex. dela upp säljarna utifrån olika geografiska områden, olika produkter/tjänster eller vilken typ av kund de säljer till. Vi på Lime har t.ex. säljare som enbart jobbar med Lime Go och andra som bara jobbar med Lime CRM inom en viss bransch. Det gäller att hitta en organisation som funkar för ditt företag!

Steg 5: Självlärande tack vare hungriga säljare

Det sista steget mot en högpresterande säljorganisation är slutligen att bli självlärande. För faktum är ju att saker och ting förändras. Kunders behov, vilken teknik som är tillgänglig och motstånd från konkurrenter är några exempel. Det innebär att den framgångsrika säljprocess – med tillhörande verktyg, team och områden – ditt företag arbetat upp nödvändigtvis inte kommer vara den bästa imorgon. Att avsätta tid för säljavdelningen att vidareutveckla sitt arbete är därför livsnödvändigt.

Tips! Läs gärna inlägget av vår utvecklare Petter, där han berättar om hur man kan skapa sig tid att fundera på hur man jobbar!

Vägen mot en grym säljorganisation kan verka lång vid första anblicken. Men med struktur, lite hjälp på vägen och en stor portion vilja är ingenting omöjligt. Särskilt inte om man har ett smart säljverktyg till hjälp under hela resan 😉