Att kunna ge en bra användarupplevelse handlar om så mycket mer än en visuell stil, ett marknadskoncept, en funktion, eller hur vi får interaktionen till användaren och mjukvaran att leva i symbios. Jag vill berätta om min syn på ämnet och hur vi i LIME Go-teamet tänker kring användarupplevelse.

Synen är ett av våra mest använda sinnen. Den hjälper oss att förstå vår omvärld och filtrerar bort oviktigt innehåll. För att kunna ge en bra användarupplevelse måste vi förstå vad vi ser och komma närmre vad som är naturligt att se och inte.

Vad innebär det att vi filtrerar bort oviktig innehåll?

Ett exempel kan vara att vi tittar på ett vitt bord fullt med bruna småfläckar och en stor röd hink i mitten av bordet. Det du med största sannolikhet lägger märke till är en röd hink som står på ett smutsigt bord. Inte ett smutsigt bord där det står röd hink.

Ett annat exempel är att bordet är rent och endast har en enda brun fläck. Då kommer du antagligen upptäcka en brun fläck på ett vitt bord. Skillnaden är att i det första exemplet fanns det hundratals fläckar och en stor röd hink, och i det andra exemplet fanns bara en fläck. Vi filtrerade alltså bort varje individuell fläck på bordet och såg det som ”ett smutsigt bord” istället för ”ett bord med hundratals fläckar”.

Så hur kan vi applicera detta i mjukvara och i vår digitala värld?

Vi kan konstatera att om vi fokuserar på någonting så filtrerar vi bort delar av omgivningen. Läser du ett mail och numret på olästa mail ändras från en 2a till en 3a, så kommer du antagligen inte ens märka av det.

Det man vill göra för att fånga din uppmärksamhet är att få mailkorgen att hoppa till samtidigt som siffran ändras från en 2a till en 3a. Något helt nytt sker i ditt synfält som skiljer sig från det andra och fångar din uppmärksamhet.

En intressant utmaning kring selektiv uppmärksamhet är detta filmklippet:

mom-movie

Hur många gånger passar personerna klädda i vitt bollen till varandra?

Fenomenet ovan har sin grund i vårt direktseende och periferiseende. Vi ser väldigt skarpt i direktseende, men vi har svårare för att upptäcka rörelse. I periferiseendet har vi svårt att se detaljer men upptäcker rörelse mycket snabbare. Mailkorgen som hoppar till i periferiet utnyttjar detta och fångar din uppmärksamhet enklare än siffran som ändras.

Fokus

Men det finns en annan sida som påverkas om vi inte gör detta på rätt sätt, vårt fokus. För att kunna arbeta effektivt så måste vi arbeta med en aktivitet åt gången, och så sällan som möjligt växla mellan två eller fler aktiviteter. Varje gång du bryter dit fokus, dvs. växlar till någon annan aktivitet, så tar det en stund innan du får tillbaka ditt fokus. Det ger även en högre kognitiv aktivitet vilket både tröttar ut dig i längden och kostar dig tid, och är en vanlig orsak till att människor känner sig och blir stressade.

Bryt fokus endast vid rätt tillfälle

När du ser din mail-ikon hoppa till en gång i perifieriseendet så är det en så pass liten hint att det inte bryter ditt fokus, men du kommer lägga märke till det. Hade det däremot poppat upp en större ruta med en förhandsvisning av texten i mailet är chansen stor att du börjar läsa vad det handlar om, och du bryter då ditt fokus. Allt handlar om vad som är rätt vid rätt tillfälle, ibland vill vi bryta fokus då något är viktigare än det du håller på med för tillfället, som en påminnelse om att ”ditt möte börjar om 2 minuter”.

Vi måste dock vara försiktiga med hur vi hanterar saker som påkallar vår uppmärksamhet. Låt oss säga att vi får s.k. notifieringar. En notifiering kan handla om en mängd saker, allt från att en kollega har skrivit något till dig, någon har tweetat till dig eller en facebook-vän har taggat dig på en bild. Om en notifikation dyker upp lite snabbt på ett icke-störande sätt och sedan försvinner, så är risken stor att användaren oroar sig för att man inte vet vad det handlade om eller oroar sig för att de ska glömma det. Detta skapar en onödig oro vilket resulterar i stress. Vi behöver då någon form av historik över notifieringar. Användaren kan känna sig lugn när en notifiering kommer, då de vet att de alltid kan kolla in den senare och slipper släppa det fokus de är i för tillfället.

Hitta balansen

Uppmärksamhet och fokus är två väldigt viktiga punkter i en arbetsprocess, och de avgör hur snabbt uppgifter kan genomföras och vad som ska prioriteras för stunden. För att vi ska kunna skapa balansen mellan uppmärksamhet och fokus krävs det att vi kommer närmre hur människan fungerar. Ju mer kunskap vi har om hur människan uppfattar sin omvärld och hur vi som människor anser att världen ska bete sig, desto bättre kan vi göra användarupplevelsen.

/Mom, UX-designer i Go-teamet