Alla har någon gång hört talas om företagskultur. Men hur stor roll spelar kulturen egentligen i ditt företag? Och vad kan du praktiskt göra för att den ska öka lönsamheten? Låt oss titta närmare på saken.

“Företagskultur”. Så självklart, men ändå så svårt att sätta ord på. Men om man ska beskriva det i en mening så handlar företagskultur om de normer, värderingar och attityder som finns i ett företag. Dessa skapar i sin tur särskilda beteenden och påverkar hur chefer och anställda gör saker och ting i ett bolag. Solklart, eller hur? Då går vi vidare till de roliga sakerna: hur rätt företagskultur kan öka ditt företags lönsamhet och hur du skapar en sådan i sex steg.

Starka värderingar guidar medarbetarna i samma, framgångsrika riktning

Om ditt företag har en stark företagskultur så innebär det att det finns tydliga normer, värderingar och attityder som styr arbetet. Det gör att alla medarbetare rör sig i samma riktning och att framgångsrika beteenden blir en naturlig del av vardagen, till skillnad från om det saknas en stark företagskultur.

Effekten? Högre genomsnittlig avkastning och bättre tillväxt, enligt en studie från företaget Wildfire i samarbete med Stockholms universitet, HRbloggen.se och nätverket HR Professionals Scandinavia. Studiens resultat visar att “det är 3 gånger vanligare att hitta kulturstyrda bolag bland dem som har högst avkastning och 1,5 gånger vanligare i gruppen med positiv tillväxt”. All anledning att satsa på företagskulturen med andra ord!

Sex steg till en lönsam företagskultur

Att arbeta med företagskultur är så klart ingen enkel sak – det är ett kontinuerligt arbete och inte något tillfälligt projekt som man bara kör under några månader. Det är ett sätt att leva på och en filosofi som ska underhållas!

Men det går faktiskt att dela upp arbetet i olika steg. Det menar åtminstone Sofie König och Henrik Martin, som skrivit boken “Sex steg till en lönsam företagskultur”. Enligt dem behöver du göra följande för att aktivt arbeta med företagskulturen:

  1. Se över visionen var tredje år, tillsammans med medarbetarna.
  2. Analysera vilka värderingar som finns i företaget idag och vilken kultur ni vill ha för att nå vision och mål.
  3. Arbeta fram en värdegrund och vilka ord som ska styra ert arbete.
  4. Beskriv värdeorden och “översätt” dem till de beteenden som ni vill se.
  5. Låt värdeorden styra i alla processer, såsom rekrytering, kundenkäter, utvecklingssamtal och ledarskap.
  6. Följ upp kulturarbetet och utvärdera.

Egentligen är dessa steg inte särskilt konstiga, men det är punkt nummer 5 som är den stora utmaningen och som kräver uthållighet. För hur tar man värdeorden och integrerar dem i företaget? Jo, man kan exempelvis berätta om dem och företagskulturen under introduktioner med nyanställda, som vi på Lime gör. Och man kan exempelvis manifestera dem genom obligatorisk trefika och roliga resor. Men givetvis finns det inget exakt svar – olika ord och kulturer tar ju sig olika uttryck.

Det som är viktigt att komma ihåg är att företagskulturen är en investering. Så arbeta aktivt med den genom att kontinuerligt analysera, diskutera och implementera de värden som kan leda ditt företag till framgång. Så ska du se att avkastningen och tillväxten ökar. Lycka till!