När försäljningen stannar upp i ditt team är det lätt att bli frustrerad. Men som försäljningschef finns det flera saker du kan göra för att hjälpa dina säljare – här är sex metoder att utgå ifrån.

1. Prioritera mera

 Det tuffaste hindret du och ditt team stöter på i arbetslivet, generellt sett, är tidsbrist. För att komma runt det gäller det att prioritera och lägga tid på rätt saker. Se över dels hur du prioriterar din egen tid och vilken tid du avsätter för dina säljare, dels hur du stöttar dina säljare i deras arbete att prioritera. Ta dig tid om någon knackar på din dörr och ge tydliga direktiv kring vad de ska lägga – och inte lägga – sin tid på.

2. Coacha majoriteten

Att coacha dina säljare är alltid en god idé, oavsett hur siffrorna ser ut. Men när tiden är knapp, vem ska du fokusera extra på? Faktiskt inte de som är sämst och bäst. Nej, att lyfta majoriteten av säljarna – ”de genomsnittliga” – ger nästan alltid störst totaleffekt.

Läs mer: Du coachar sannolikt fel säljare

Glöm inte heller bort att det finns en skillnad på träning och coachning: träning ska säljarna ha fått innan de ger sig in i matchen, medan coachningen sker under matchens gång. Märker du att någon i ditt team saknar kompetens inom något område, räcker det inte med coachning. Då behövs det avsättas tid för träning och upplärning.

3. Ha en säljtävling

Ett klassiskt knep för att öka motivationen och försäljningen i ett team är att anordna en säljtävling. Premisserna kan du bestämma själv, men ett tips jag skulle vilja ge är att låta dina säljare välja sina egna priser. Det brukar nämligen hjälpa motivationen ännu lite mer och göra tävlingen ännu lite roligare.


Upptäck Lime Go Lime Go logo

Gör vardagen roligare och smartare för ditt säljteam. Läs mer eller testa gratis nu.


4. Jobba på kulturen

Om ditt företag har en stark företagskultur så innebär det att alla arbetar på ett liknande sätt, mot ett gemensamt mål. Effekten blir högre genomsnittlig avkastning och bättre tillväxt, enligt en studie från företaget Wildfire i samarbete med Stockholms universitet, HRbloggen.se och nätverket HR Professionals Scandinavia. 

Läs mer: Företagskulturen som gör att ditt företag säljer mer till fler

Det är med andra ord viktigt att aktivt arbeta med kulturen i ditt team, i jakt på bättre resultat. Framförallt genom att omsätta företagets värdegrund till beteenden kopplade till säljyrket och införliva dem i vardagen.

 5. Ta hjälp utifrån

Var inte rädd att ta in extern hjälp om du känns att det behövs. Kanske saknar du erfarenhet eller möjlighet till att coacha dina säljare inom ett specifikt område? Eller behövs det helt enkelt bara en person utifrån, som kan ge ny energi och sätta saker i perspektiv? En säljcoach kan bjuda på både värdefull kunskap och fungera som en inspirationskälla.

6. Se över verktyg och stöd

Att ha en genomtänkt och gemensam säljprocess är egentligen den mest grundläggande förutsättningen för en framgångsrik säljavdelning. Jag utgår därför från att du och ditt team har det – utan en sådan process funkar varken prioriteringar, coachning, tävlingar, en stark företagskultur eller hjälp utifrån.

Läs mer: 5 steg mot en grym säljorganisation – hur långt har ni kommit?

Efter säljprocess kommer verktyg och stöd, som på olika sätt säkerställer och underlättar ett kvalitativt säljarbete. Här kan det handla om allt möjligt: från mallar för offerter till ett CRM-system som samlar allt kopplat till kundkontakten. Det viktiga är inte att djupdyka i all teknik och alla dokument som används, utan att du ställer dig frågan om dina säljare har bra förutsättningar att göra sitt jobb. Finns det energi- och tidskrävande moment som stör? Investera lite tid och pengar i att hitta ett fungerande alternativ. Det lönar sig i det långa loppet.

Lycka till!