Säljaktiviteter, resultat och personalomsättning beror till stor del på kulturen på ditt företag. Så låt oss titta närmare på vad du kan göra för att skapa ”den rätta” säljkulturen i ditt team.

Jag har tidigare skrivit om vad som kännetecknar en lönsam företagskultur och de fem stegen mot en högpresterande säljorganisation, där kulturen är en avgörande faktor för att nå hela vägen och skapa ett självlärande team.

Men vad kan du mer konkret göra för att skapa den där ”rätta” kulturen? Alla bolag har olika förutsättningar och det finns inget facit för vad som passar ditt team bäst. Men här kommer några grundläggande principer som gäller för många bolag och som hjälper dig att komma igång:

1. Skapa en positiv tävlingsanda

Tävlingsandan är för säljkulturen som mandelmassan är för semlan: det är himla gott i lagom mängder. Det ska inte vara för mycket, men inte heller för lite. För om ditt team har för mycket tävlingsinstinkt kan säljarna börja tävla mot varandra på ett destruktivt sätt. Och om de har för lite tävlingsinstinkt kan de bli för bekväma och sluta utmana inte sig själva.

Så håll ett öga på hur tävlingsandan ser ut i ditt team. Arbeta för en positiv och hjärtlig energi, och tona ner eventuella aggressiva beteenden. Det finns mycket att vinna i att hjälpas åt och att nå nya höjder tillsammans. Gemenskap, till exempel.

2. Stärk gemenskapen

Att sätta upp ett gemensamt mål inom säljteamet kan göra under för er gemenskap. Vill ni höja er aktivitetsnivå? Eller vill ni öka er hit rate? Huvudsaken är inte vad målet är (åtminstone inte sett från ett socialt syfte), utan att ni har ett mål och att det är ert. Försök sen att regelbundet referera till det gemensamma målet i möten. Då hjälper du till att främja samarbetet inom gruppen och ökar känslan av tillhörighet.

3. Dela, dela, dela!

Som jag nämnde tidigare, så kan tävlingsinstinkt ha både sina vackra och fula sidor. En negativ effekt av för mycket tävlingsinstinkt är till exempel isolering av kunskap och att säljarna undanhåller information från varandra. Det gynnar inte teamet i längden: dels eftersom det minskar gemenskapen, dels eftersom ni inte lär er professionellt av varandra. Så se till att kommunicera med varandra frekvent och att göra det öppet och ärligt.

4. Uppmuntra till flexibilitet

Flexibilitet är en viktig faktor för en lönsam säljkultur, eftersom det gör det naturligt att testa nya metoder och att utveckla säljarbetet i gruppen. Och du kan uppmuntra till flexibilitet genom att låta dina säljare misslyckas. Säg till dem att de får misslyckas, så länge de dokumenterar resultatet, och låt dem testa nya saker. Efter ett tag kommer de bli mer benägna att släppa gamla vanor och vågar anpassa sig mer efter förändringar i omvärlden.

5. Sträva mot konstant utveckling

Det femte och sista steget mot en högpresterande säljorganisation är att teamet blir självlärande. Du behöver alltså motverka ”stillastående” och uppmuntra till utveckling så mycket det går. Och det kan du egentligen göra redan från dag ett.

Jag nämnde ovan hur du kan göra säljarna mer flexibla (och i längden mer anpassade till omvärlden) genom att låta dem misslyckas. Du kan främja utveckling ytterligare genom att belöna försöken. På det sättet visar du att du uppskattar dina kollegors vilja att utvecklas.

Lycka till!