Grunden för bra försäljning ligger till stor del i att komma ihåg vad du sagt, gjort och lovat. Gör dig själv en tjänst och notera vad du sagt och gjort!

Hur fungerar sanningen?

Genom att hela tiden notera vad du gjort får du bättre koll på dina relationer, nöjdare kunder och mindre risk. Börja notera!

Hur är livet utan sanningen?

Du får ett mail från en kund som undrar varför du inte svarat på några frågor. Du minns inte riktigt vilka frågor det var, men har för dig att du bollade dem vidare till en kollega, som givetvis inte är på plats idag. Men när var det ni pratade sist? Vad var det du hade lovat att återkomma med? Och har din kollega redan svarat kunden, men till fel person?

Hur är livet med sanningen?

Genom att notera vad du gjort får både du och dina kollegor full koll på er relation med kunden. Du ser direkt att det var en vecka sedan ni pratade, vilka frågor som skulle besvarats och att du mycket riktigt bollat över till en kollega med bättre koll på just det här frågeställningen. Han har i sin tur noterat såväl svaret på frågorna som vem han skickat dem till. Ah, det verkar som att han skickade till fel person hos kunden, problem solved.

Varför fungerar sanningen?

Du får koll

Genom att hela tiden notera vad du gjort får du full koll på vad du sagt, gjort och lovat. Du vet därmed vad som förväntas av dig och vad som behövs göras.

Du minskar risken för misstag

Att inte hålla vad du lovat dina kunder är första steget till att ofrivilligt lägga ner din verksamhet. En enkel notering hjälper dig att komma ihåg vad du lovat.

Du minskar också informationsgapet som uppstår när kollegor slutar och nya ska skolas in. På köpet kan du hålla en lika hög servicegrad mot dina kunder även när dina kollegor är på semester, är sjuka eller är föräldralediga.

Du samlar din information

Givetvis kan du organisera dina noteringar på precis det sätt du själv tycker är bäst. Postit-lappar, exceldokument eller smarta verktyg för ändamålet. Hur du än väljer att göra får du ett ställe med all information du behöver kring din relation med kunden. Du sparar tid (se sanning två) och kan helt enkelt arbeta effektivare.

Vanliga frågor

Det måste ju ta jättelång tid att notera allt?

Självklart tar det en stund att notera relevanta händelser. I det korta loppet kan det upplevas som tidskrävande. Men ju längre relation du har med dina kunder desto mer tidseffektivt är det med smarta noteringar. Att inte notera alls och därmed glömma bort det du lovat brukar dock ta mest tid av allt…

Blir inte detta precis som en dagbok, finns det ett affärsvärde?

När jag var barn skrev jag dagbok. Enda gången jag läser vad jag skrivit är när jag blir nostalgisk. Finns det verkligen ett affärsvärde i att notera?

Det mesta du har i huvudet använder du nästan aldrig. Minnen du har kan vara värdelösa ena dagen och ovärderliga nästa. Att veta vilka minnen och noteringar som kommer vara viktiga är omöjligt att avgöra på förhand. Att du och ditt företag kommer att behöva de noteringar du gör, det vet vi. Vi vet även att de kommer att ha ett väldigt högt affärsvärde.

Det är min kund och mina noteringar, varför ska alla kunna se?

För att det inte är din kund, det är företagets kund. Noteringar görs för att upprätthålla en god affärsrelation. En personlig relation, inte din personliga kundrelation.